Siteimprove on helppokäyttöinen analytiikkatyökalu verkkopalvelun kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Analytiikan hyödyntämisessä keskeistä on oppia tulkitsemaan tietoa ja käyttää tätä kerättyä informaatiota päätöksenteon tukena jokapäiväisessä tekemisessä.  

Verkkopalvelun kaikkien keskeisten palvelupolkujen käyttäjäkokemusta ja konversioita saadaan parannettua kun organisaatiossa hyödynnetään työkalun tuottamaa tietoa arjessa. Tiimeissä on kuitenkin erilaisia osaamistaustoja ja mahdollisuuksia käyttää aikaa analytiikkatyökaluun perehtymiseen. Exove järjestää koulutusta organisaatiollesi työkalun tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Seuraaviin aiheisiin kaivataan tyypillisesti tukea:

Hyvän palvelupolun perusperiaatteiden ymmärrys

Keskeisimpien seurattavien asioiden määrittely ja löytäminen työkalusta

Analytiikasta saatavien tietojen tulkinta

Ensimmäisten seurantojen ja näkymien rakentaminen Siteimproveen

Tavoitteena palvelupolkujen jatkuva kehittäminen

Analytiikkaa tarkastelemalla löydetään kipupisteitä nykyisten palvelupolkujen toiminnasta. Tekemällä pieniä muutoksia polkuihin ja sisältöihin saat mitattavia parannuksia muun muassa palvelupolkujen konversioihin. 

Siteimprove-koulutuksessa työkalun tärkeimmät ominaisuudet haltuun

Koulutuksessa kukin osallistuja pääsee rakentamaan seurantaa omalle kokonaisuudelle. Lopputuloksena syntyy ymmärrys työkalun mahdollisuuksista, osaaminen kehittää seurantaa itsenäisesti muillekin osa-alueille sekä taito tulkita tietoa oman työn tulosten seurannassa.

Koulutus pitää sisällään seuraavat aiheet:

Hyvän palvelupolun perusteet.

Yhden keskeisen asiakaspolun valinta seurantaan. Asiakaspolun osalta voidaan seurata esimerkiksi rekisteröitymisiä tai yhteydenottojen määrää ja niihin johtavia vaiheita.

Lämpökarttojen lisääminen avainsivuille.

Käyttäytymisen seurannan tarkastelu (miten kävijät liikkuvat sivustolla sivulta toiselle).

Suppilon (funnelin) rakentaminen asiakaspolulle. Suppilosta näkee kävijöiden määrät eri polun vaiheissa ja kuinka suuri osa kävijöistä päätyy haluttuun toimintoon. 

Dashboardin tekeminen omalle kokonaisuudelle (kävijämäärät, liikenteen lähteet, suppilot yms.).

Jatkotyöpaja analytiikan tulkintaan

Muutama viikko koulutuksen jälkeen pidämme jatkotyöpajan, jossa käymme yhdessä läpi kertynyttä dataa ja ajanjaksolla esiin nousseita kysymyksiä. Tavoitteena on saada koulutuksessa läpikäydyt asiat osaksi arkea ja kasvattaa organisaation omaa ymmärrystä analytiikan tuloksista sekä niiden hyödyntämisestä.

Autamme tarpeen mukaan jatkossakin

Uusien käytäntöjen juurtuminen arkeen vaatii toistoja. Olemme mielellämme mukana jatkossakin tukemassa analytiikan tulkinnassa ja dataohjautuvassa kehityksessä. Pidämme tarpeesi mukaan tilaisuuden analytiikan tulkintaan esimerkiksi kuukausittain tai kvartaaleittain. 

Ota yhteyttä ja autetaan organisaatiotasi saamaan hyöty irti Siteimprove-analytiikasta!

Lähetä meille viesti, niin olemme sinuun yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.