Invalidiliitto

Saavutettavuus keskeisenä osana Invalidiliiton verkkopalvelua

Invalidiliitto on kansallinen palvelu- ja vaikuttamistoiminnan monialajärjestö, joka edistää fyysisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää aktiivista elämää.

Invalidiliitto halusi uudistaa verkkopalvelunsa tavoitteena tehdä siitä moderni, responsiivinen ja visuaalisesti houkutteleva. Avoimen lähdekoodin pohjautuvaan järjestelmään päädyttiin, sillä sivuston piti olla helposti ylläpidettävä ja kustannustehokkaasti laajennettavissa. Näiden lisäksi palvelun piti olla helposti navigoitava, luettava ja saavutettavuudeltaan hyvällä tasolla.

Saavutettavuus

Sivustouudistus ketterästi ja kustannus- tehokkaasti

Valmiilla moduuleita hyödyntämällä saatiin kustannustehokkuutta saavutettavuudesta ja käytettävyydestä tinkimättä.

Toimivat sisällöt ja korkea saavutettavuus keskiössä

Invalidiliitto verkkopalvelu mobiilissa

Exove viimeisteli toisen toimittajan aloittaman konseptin ja teki uuden sivuston visuaalisen suunnittelun. Projekti toteutettiin läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa hyödyntäen työpajoja, haastatteluja ja prototyyppejä työkaluina.

Drupal 8 valittiin uuden Invalidiliitto.fi-palvelun julkaisujärjestelmäksi. Drupalin ydintoiminnallisuuksia ja moduleita käytettiin aina kun mahdollista kustannusten ja aikataulun säästämiseksi. Näin kehitystyö oli nopeaa ja sivustosta saatiin helposti ylläpidettävä ja laajennettava.

Lue lisää saavutettavuudesta

Lataa saavutettavuusopas

Sivusto noudattaa saavutettavuudeltaan WCAG 2.00 AA -vaatimuksia

Projektissa keskityttiin kauniin, hyvin toimivan sivuston lisäksi sisällönsyötön helppouteen ja saavutettavuuteen. Sisältöä ylläpitää suuri joukko henkilöitä, joten sisällönsyöttöprosessin piti olla mahdollisimman yksinkertainen. Tämä saavutettiin käyttämällä yhtenäistä rakennetta kaikilla sisältötyypeillä ja helposti lähestyttävällä hallintatyökalun ulkoasulla. Invalidiliiton jäsenten tarpeet huomioiden keskityimme sivuston saavutettavuuteen, joka tehty teknisesti vastaamaan WCAG 2.0 AA -tason asettamia vaatimuksia.

Jäseneksi liittymistä varten palvelu integroitiin Kilta-järjestelmän kanssa, jota käytetään jäsentietojen tallentamiseen ja hallintaan. Jäsentyypit luetaan Kilta-järjestelmän REST-rajapinnasta, ja täytetty lomake lähetetään takaisin samaa rajapintaa pitkin liittymistä varten. Uusi Invalidiliitto.fi on myös täysin monikielinen, ja sisällön löydettävyys on tehty helpoksi tehokkaan SOLR-haun avulla.

Projekti toteutettiin kokonaisuudessaan ketteriä menetelmiä käyttäen läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kahden viikon pituiset sprintit kehitysvaiheen aikana varmistivat jatkuvan etenemisen ja läpinäkyvyyden koko projektin ajan.

verkkosivusto ipadillä

Toimivat valinnat ja ketterää etenemistä

Uusi invalidiliitto.fi toteutettiin ketterästi mahdollisimman vähän räätälöintejä käyttäen kustannusten säästämiseksi. Drupal osoittautui erinomaiseksi alustavalinnaksi laajojen ydintoiminnallisuuksien vuoksi ja myös saavutettavuus oli hyvin huomioitu alusta asti.

Ensimmäisessä vaiheessa projektia sivuston perustoiminnallisuudet uusittiin. Yhteistyö Exoven ja Invalidiliiton välillä jatkuu seuraavien vaiheiden osalta yhdessä tyytyväisen asiakkaan kanssa.

Lue lisää saavutettavuudesta

Lataa saavutettavuusopas

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme