Skip to content Contact us

Contact form

Checkmate
Business by Maija Mahlamäki,

Tekoäly ja ihminen toimivat parhaiten yhdessä

Aloitimme keväällä digitaaliseen asiakaskokemukseen keskittyvän seminaarisarjan, ja keskiviikkoaamuna sarja jatkui trendikkäällä tekoälyaiheella. Suurin osa yrityksistä ei ehkä ole vielä oikein ottanut tekoälyä haltuun, mutta se kiinnostaa.

Tekoäly herättää ihailua, ihmetystä, epäilystä ja jopa pelkoa. Siksi päätimme jakaa tähän mennessä kertynyttä viisauttamme aiheesta siinä toivossa, että se synnyttäisi innostusta, ideoita ja parhaassa tapauksessa konkreettisia toimia, joilla tekoäly valjastetaan bisneksen kasvattamiseen. Esitän klassisesti kolme pointtia, jotka on hyvä pitää mielessä tekoälyprojektia aloittaessa.

1. Tekoäly ei ole yleisälykäs

Tekoäly ei oikeastaan ole sen kummempi kuin mikä tahansa muukaan algoritmi, mutta se eroaa muista siinä, että se oppii. Tekoäly ei kuitenkaan osaa ratkaista aivan mitä tahansa ongelmaa, vaan se on aina suunniteltu ja koulutettu tietyn ongelman ratkaisuun.

Tekoäly osaa esimerkiksi luokitella ja klusteroida dataa, ennustaa ilmiöitä ja tunnistaa kuvia, hahmoja, puhetta ja kirjoitusta. Tekoälysovelluksilla voi kasvattaa bisnestä ja parantaa digitaalista asiakaskokemusta esimerkiksi sitä kautta, että palveluja voi räätälöidä, sujuvoittaa ja monipuolistaa. Tekoälyn avulla asiakas voi saada hänelle sopivia suosituksia, asiakaspalvelija taas voi saada apua esimerkiksi lomakkeiden käsittelyyn ja päätösten tekoon niiden pohjalta. Tekoäly voi vaikka kääntää puhetta tekstiksi ja tekstiä puheeksi, tai toimia itse chatissa asiakaspalvelijana. Se voi ennustaa markkinailmiöitä ja tuottaa siten tietoa bisnespäätösten tueksi. Tekoäly voi hoitaa rutiinitehtäviä ja siten asiakasrajapinnassa voidaan keskittyä enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin tai jopa uusiin bisnesalueisiin.

2. Tekoäly tarvitsee kaverikseen taitavaa ihmistä ja dataa

Matematiikka, johon tekoälysovellukset perustuvat, on erittäin vaativaa ja siksi tekoälyn käyttöön tarvitaan aina asiantuntija, joka ymmärtää tekoälyn toiminnan. Tämä ei kuitenkaan vielä ihan riitä, vaan pitää myös ymmärtää, mitä tekoälyltä tulee kysyä, jotta siltä saadaan toivottu vastaus. Niin tekoäly nimittäin vastaa kuin sinne huudetaan.

Jotta tekoälystä olisi mitään iloa, sitä täytyy ensin kouluttaa. Tekoäly oppii harjoitusdatasta ja sen jälkeen se pystyy tuottamaan uusia havaintoja uusista dataseteistä. Koska valmiita avoimen lähdekoodin tekoälysovelluskirjastoja löytyy paljon hyödynnettäväksi, itse sovellus on helppo saada pystyyn. Koulutus on itse asiassa prosessin raskain osuus ja se vaatii paljon dataa.

3. Tekoälyn ja ihmisen yhteistoiminnan sujuvuus vaatii psykologiaa

Tekoälyn onnistunut hyödyntäminen vaatii psykologista osaamista. Tekoäly ja ihmisäly toimivat hyvin eri tavoin ja niillä on erilaiset vahvuudet. Tekoäly pitää rakentaa niin, että se täydentää ihmisen osaamista optimaalisella tavalla.

Tekoälyn käyttöliittymän luonnissa on huomioitava ihmisen odotukset. Ihminen on kärsivällisempi ja sietää paljon enemmän virheitä toiselta ihmiseltä kuin koneelta. Ihmistä voi myös helposti ahdistaa, jos tekoäly tietää liikaa ja tunkeutuu yksityiselle alueelle. Siksi on nähtävä vaivaa, jotta tekoälyyn kohdistuvat epäilykset ja pelot hälvenevät, ja ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus on mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää.

See all blog posts

Read next

See all blog posts

More from the blog

Our offices

Contacts