Skip to content Get in touch

Contact form

Miten mennään ketterästi verkkoprojektissa?

Ajat ovat kovat ja talvikin tekee tuloaan. Useimmat meistä painivat liiketoimintaa kehittäessään resurssien ja aikataulujen paineessa. Tulosta on synnyttävä ja investointien kanssa ollaan erittäin varovaisia. Mikä siis avuksi?

Valtaosa projekteistamme hyödyntää  ketteriä menetelmiä. Suunnittelu- ja kehitystyö viedään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projekti jaetaan pieniin osiin, millä varmistetaan kehitystyön oikea suunta ja reagointimahdollisuus suunnanmuutoksiin. Ketterien projektien toimintatavat ovat hioutuneet arjen käytännöiksi, ja ennen kaikkea projekteissa tuntuvat yhteiset tavoitteet ja aktiivinen yhteistyö. Roolit asiakkaan ja toimittajan välillä saavat luvan hämärtyä. Projekti on aidosti yhteinen.

Hyvänä esimerkkinä toimivasta asiakassuhteesta ja ketteryydestä toimii iltaisin soiva puhelin. Asiakas soittaa ja kertoo, kuinka konseptia ehkä kuitenkin kannattaisi muuttaa, jotta se toimisi paremmin. Yhteydenpitoa ei tarvitse arastella, ja mielipiteitä vaihdetaan. Kaikki laittavat ajatuksensa peliin yhteisen tavoitteen ja projektin aikaansaaman innostuksen vuoksi. Syntyy hyvää keskustelua ja asiat edistyvät.

Suunnittelijan näkökulmasta kiehtovinta on ideointi, ideoiden haastaminen ja testaaminen. Suunnittelijan halu haastaa nykytila saa aikaan sen, että asioita pitää kehittää, suunnitella uusiksi ja yksinkertaistaa monimutkainen. Ketterissä projekteissa tapahtuu koko ajan. Palautetta saadaan nopeasti oikeilta käyttäjiltä, oikeissa käyttötilanteissa. Projektit perustuvat avoimeen iterointiin, suunnittelijan ja koodaajan tiiviiseen yhteistyöhön sekä päätöksiin. Kaikella tällä varmistetaan asetettu budjetti ja aikataulu.

Tärkeimmäksi onnistumisen kannalta nousee luottamus ja hyvä henki tiimissä. Asiakas, suunnittelija ja koodaaja tuovat kaikki oman osaamisensa ja näkökulmansa mukaan projektiin. Esiselvittelyjä ei aina pystytä tekemään – silloin on luotettava näkemykseen, kokemukseen ja maalaisjärkeen. Päätöksiä ei voi perustella projektikohtaisilla tutkimustuloksilla, vaan on oltava uskallusta ja luottamusta omaan toimintaan. Pitää keskustella riittävästi, ymmärtää nopeasti, muokata suunnitelmia, toteuttaa tehokkaasti, testata ja tarvittaessa parantaa.

Yhteenvetona voisinkin sanoa, että ketterät projektit ovat tällä alalla osaamisen mittareita. Ne ovat kuin pistokokeita, joista on selvittävä sillä tiedolla ja osaamisella, joka puseroon on matkan varrella tarttunut. Ne mahdollistavat täysin toisenlaisen tavan saada asioita aikaiseksi. Ne vaativat koko tiimin sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, uskallusta päätöksentekoon ja ymmärrystä vaiheistamisen tärkeydelle. Päällimmäiseksi mieleen jää kaveruuden kaltainen yhteistyö, jossa muodollisuus ja byrokraattisuus eivät pääse kangistamaan vapaata ajattelua.


Juha Jauhiainen
Suunnittelujohtaja
Exove Design
juha@exovedesign.fi

Other thoughts

More thoughts