Internet-markkinointi ja pysyvyys

Joka päivä Suomessa julkaistaan kampanjasivustoja, joille ohjataan kävijöitä mainostamalla sekä webissä että muissa medioissa.

Suurin osa kampanjoista on visuaalisesti näyttäviä, mutta sisällöllisesti sangen köyhiä. Niistä löytyy aina muutamia kampanjasta toiseen toistuvia elementtejä, kuten kilpailut, pelit, arpajaiset, mahdollisuus kutsua kaveri, yms. Kaikilla näillä on tarkoituksena houkutella kävijöitä. Samalla toivotaan, että osa viihteen perässä saapuvista tutustuisi kampanjan vakavampaan sisältöön ja parhaassa tapauksessa jättäisi yhteystietonsa.

Kampanjat tehdään jokainen erikseen, jolloin saavutetaan joka kerta tietty uutuusarvo -- mutta samalla käytetään rahaa sekä kampanjan suunnitteluun että sen markkinointiin.

Hyvät verkkokampanjoijat, miettikää seuraavan kampanjanne suunnittelun aikana, että syntyisikö enemmän tuloksia rakentamalla hyvä ja pysyvä kuluttajasivusto?

Panostamalla aidosti asiakkaitanne hyödyttävään sivustoon voisitte saada asiakkaat sitoutumaan yritykseenne ja brändiinne yksittäisiä kampanjoita paremmin. Tuottamalla uutta sisältöä jatkuvasti, esimerkiksi blogilla, tai sallimalla kävijöiden sisällöntuotto, asiakkaanne palaisivat sivustollenne kerta toisensa jälkeen. Ja ilman erityisiä jatkuvia mediaponnistuksia.

Hakukoneetkin arvostavat pitkäjänteistä kehitystä. Jos sivustonne sisältö on arvokasta, siihen aletaan viitata eli linkittää. Mitä enemmän saatte viittauksia, sen parempi on hakukonesijoituksenne. Jokainen hakukoneesta tullut kävijä on teille ilmainen.

Kun sivustonne on laaja, sen voi osioida ja ajaa kampanjoita sivuston sisällä. Tällöin kampanjan huomaavat automaattisesti sivuille palaavat kävijät ja mediaponnistelut voidaan kohdistaa sellaisiin segmentteihin, jotka eivät ole vielä hurmaantuneet sivustostanne.

Sivustoa voidaan toki mainostaa kuten perinteistä kampanjaa. Tällöin kannattaa laatia isompi joukko mainoksia, jotka johtavat eri puolille sivustoa. Mainoksia ajetaan viikko tai kaksi, jonka jälkeen tarkistetaan kaksi asiaa: mitkä mainokset toivat parhaiten käyttäjiä sivustolle ja minkä mainosten nähneet kävijät tekivät mitä kävijöiden haluttiin sivustolle ylipäänsä tekevän. Nämä kaksi eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Sitten tiputetaan huonoimmat mainokset pois, lisätään ehkä uusia versioita toimivista ja jatketaan mittausta. Viikon päästä tarkennetaan taas.

Saatte tuloksia sivustostanne vuosien ajan, kunhan vain pidätte sitä ajan tasalla ja asiakkaanne kokevat hyötyvänsä sivustosta.

Mikäli mielenkiinto heräsi, ottakaa yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää.

Add new comment

Plain text

Fill in the blank.